Strona główna Rekrutacja Studia stacjonarne


PostHeaderIcon Studia licencjackie stacjonarne

 

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE

  

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie

ogłasza nabór na 3-letnie studia licencjackie stacjonarne na rok akademicki 2011/2012 oraz 2012/2013

Warunki przyjęcia

 

Warunki przyjęcia - według kolejności zgłoszeń.

 

Od absolwentów szkół średnich wymagane są następujące dokumenty:

- świadectwo dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie lekarskie,
- podanie - wersja elektroniczna: podanie-format PDF podanie-format Word
- kserokopia dowodu osobistego,
- 4 zdjęcia.

 

Program studiów

 

Studia licencjackie na kierunku kosmetologia trwają 3 lata (6 semestrów) i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych I stopnia.

 

Absolwenci studiów kosmetologii i promocji zdrowia uzyskują tytuł licencjata w zakresie kosmetologii. Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia w oparciu o kadrę akademicką szczecińskich uczelni. Zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne oraz ćwiczenia odbywają się  w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, pracowniach, placówkach medycznych.


Szkoła zapewnia dostęp do biblioteki zarówno tradycyjnej jak i multimedialnej.

 

Nauka na kierunku kosmetologia obejmuje wykłady z następujących przedmiotów:

- anatomia,

- fizjologia,

- dermatologia,

- alergologia,

- chemia ogólna,

- fizykoterapia,

- biochemia,

- mikrobiologia,

- dietetyka,

- technologia i receptura kosmetyku,

- psychologia i psychoterapia,

- chemia kosmetyczna,

- kosmetologia,

- kosmetologia lekarska,

- sensoryka,

- skleroterapia,

- marketing,

- informatyka,

- j. obcy,

- pedagogika.

 

Program studiów przewiduje 15 tygodni praktyk zawodowych w gabinetach i firmach kosmetycznych (m.in. Salon Kosmetyczny z Warszawy, Studio Urody z Warszawy, Gabinet Medycyny Estetycznej Beauty Club Lemone z Częstochowy).