Strona główna Rekrutacja


PostHeaderIcon Rekrutacja

 

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie

ogłasza nabór na 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2011/2012 oraz 2012/2013

 

Studia licencjackie

 

Studia licencjackie na kierunku kosmetologia trwają 3 lata (6 semestrów) i stanowią autonomiczną formę wyższych studów zawodowych I stopnia.

Absolwenci studiów kosmetologii i promocji zdrowia uzyskują tytuł licencjata w zakresie kosmetologii.

 

Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia w oparciu o kadrę akademicką szczecińskich uczelni.

Zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne oraz ćwiczenia odbywają się  w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, pracowniach, placówkach medycznych. Szkoła zapewnia dostęp do biblioteki  zarówno tradycyjnej jak i multimedialnej.

Studia podyplomowe

 

Zapraszamy również na studia podyplomowe. Studia na tym kierunku trwają 1 rok (2 semestry). Program studiów na kierunku kosmetologia obejmuje wykłady z przedmiotów medycznych, chemii kosmetycznej, kosmetologii, nauk o żywieniu, zajęć praktycznych.