Strona główna Rekrutacja Studia niestacjonarne


PostHeaderIcon Studia licencjackie niestacjonarne


STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie
ogłasza nabór na 3-letnie studia licencjackie niestacjonarne na rok akademicki 2011/2012 oraz 2012/2013

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia - według kolejności zgłoszeń.

Od absolwentów szkół średnich wymagane są następujące dokumenty:

- świadectwo dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie lekarskie,
- podanie,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 4 zdjęcia.

Program studiów

Studia licencjackie na kierunku kosmetologia trwają 3 lata (6 semestrów) i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych I stopnia.

Absolwenci studiów kosmetologii i promocji zdrowia uzyskują tytuł licencjata w zakresie kosmetologii. Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia w oparciu o kadrę akademicką szczecińskich uczelni. Zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne oraz ćwiczenia odbywają się  w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych, pracowniach, placówkach medycznych.

Szkoła zapewnia dostęp do biblioteki zarówno tradycyjnej jak i multimedialnej.

Nauka na kierunku kosmetologia obejmuje wykłady z następujących przedmiotów:
- anatomia,
- fizjologia,
- dermatologia,
- alergologia,
- chemia ogólna,
- fizykoterapia,
- biochemia,
- mikrobiologia,
- dietetyka,
- technologia i receptura kosmetyku,
- psychologia i psychoterapia,
- chemia kosmetyczna,
- kosmetologia,
- kosmetologia lekarska,
- sensoryka,
- skleroterapia,
- marketing,
- informatyka,
- j. obcy,
- pedagogika.

Program studiów przewiduje 15 tygodni praktyk zawodowych w gabinetach i firmach kosmetycznych (m.in. gabinet masażu we Wrocławiu Salon Kosmetyczny z Warszawy, Studio Urody z Warszawy, Gabinet Medycyny Estetycznej Beauty Club Lemone z Częstochowy).