Strona główna Szkoła


PostHeaderIcon Informacje o szkole

 

Historia

 

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie rozpoczęła działalność w roku 2006. WSKIPZ w Szczecinie powstała na bazie działającego ponad 10 lat Policealnego Studium Kosmetycznego wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na popularny obecnie kierunek studiów jakim jest kosmetologia. Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia w oparciu o kadrę akademicką szczecińskich uczelni. Szkoła współpracuje ze szczecińskim środowiskiem medycznym, uczelniami wyższymi, firmami kosmetycznymi, gabinetami kosmetycznymi, ośrodkami spa.

 

Formy studiów

Studia licencjackie na kierunku kosmetologia trwają trzy lata i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych I stopnia. Absolwenci studiów kosmetologii i promocji zdrowia uzyskują tytuł licencjata w zakresie kosmetologii. Nauka na kierunku kosmetologia obejmuje wykłady z przedmiotów medycznych, chemii, sensoryki, kosmetologii stosowanej, kosmetologii lekarskiej, kosmetyki profesjonalnej, psychologii, marketingu, j.obcego, wychowania fizycznego.

 

Po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku kosmetologia absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk medycznych i społecznych oraz umiejętności praktyczne w dziedzinie kosmetologii i profilaktyki zdrowia.

 

Władze Uczelni

REKTOR: prof. dr hab. Anna Put

PROREKTOR: prof. dr hab. Zenon Iwaszkiewicz

KANCLERZ: mgr Barbara Hałat

 

Szkoła ubiega się o certyfikat ISO

 

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie wciąż się rozwija, podnosi poziom nauczania, otwiera nowe kierunki, współpracuje z uczelniami polskimi jak również zagranicznymi.